"Hverdager er de flotteste. De er fulle av eventyr." A.C. Westly.

mandag 6. desember 2010

Det ble en fin dåpsdag for Jakob og Johan


Tre generasjoner Ubostad

Oldemor og lille Jakob Ubostad